“พันธกิจ”

สืบสานงานธรรม สานต่อปณิธานของพุทธทาส

1. มุ่งสู่การเป็นหอจดหมายเหตุทางศาสนธรรม และ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 2. มุ่งหมายนำพาผู้คนให้เข้าถึงแก่นแท้อันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางจิตใจและปัญญา 3. สร้างสานเครือข่ายภาคีทางธรรมเพื่อการขับเคลื่อนงานธรรมให้กว้างขวางในสังคม

“สวนโมกข์กรุงเทพ”

การเกิดขึ้นของเรา

เพื่อจัดเก็บรวบรวมและเผยแผ่งานของพุทธทาส เพื่อการส่งต่องานธรรมอย่างร่วมสมัย เปิดกว้างไม่จำกัดแค่เฉพาะงานของพุทธทาส ตามปณิธาน 3 ประการของพุทธทาส ได้แก่ (1) การเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน (2) การทำความเข้าระหว่างศาสนา (3) ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม

สโมสรธรรมทาน

เผยแผ่ผลงานให้เข้าถึงหัวใจของศาสนา

เบิกตาเราให้สว่างด้วยปัญญา ให้มองเห็นองค์พระที่แท้ อย่าไปเห็นทองเหลือง อย่าไปเห็นอิฐ เห็นปูน

ธรรมทานไม่ใช่แค่การพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเท่านั้น สิ่งที่เรียกว่าธรรมทานนั้นมันมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงแต่เราไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยจะสังเกต

จิตว่างตามแนวคำสอนของพุทธทาสคืออะไร?

แก้ไขมุมมองของคนเราเกี่ยวกับความเครียดที่ทำให้เรา "เครียดซ้อนเครียด"

เผยแผ่

ทำอะไรก็ธรรม

10
June

สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสร้างพลังบวกในองค์กร ลดความทุกข์ของพนักงาน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์กร

5
May

เริ่มต้นเดือนใหม่ ส่งต่อความสุข ด้วยการทำบุญตักบาตร รับศีล และฟังธรรมร่วมกัน

ในวาระเตรียมล้ออายุพุทธทาส และถวายเป็นวิสาขบูชา 2567

วีดิทัศน์แนะนำ

สงบเย็นและเป็นประโยชน์

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด