slot qris slot jepang slot dana slot thailand slot gacor https://reklame.samarindakota.go.id/js/upload/ https://journal.unisan.ac.id/docs/manual/situs-luar/ https://ketapang.serdangbedagaikab.go.id/wp-includes/js/thailand/ https://elatar-bppsdm.kkp.go.id/uploads/ akun slot gacor https://zeus-379.online/ https://journal.unisan.ac.id/docs/server-luar/
จดหมายเหตุ - แนะนำหนังสือ

สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

แม้ว่างานนั้นมันจะดีประเสริฐอย่างไร มีเจตนาที่ดีงามสูงส่งแค่ไหน แต่ถ้าไปยึดว่าเป็นงานของกูหรือยึดงานนั้นว่าเป็นตัวกู ถึงเวลาที่งานนั้นมันล้มเหลว ก็จะเป็นทุกข์มาก

จิตว่าง หมายถึงสภาพจิตที่ปราศจากกิเลส อารมณ์ทางบวกหรือลบ และ การยึดติดใดๆ

พุทธศาสนาใช้ปัญญานำศรัทธา "กาลามสูตร" ทำให้พุทธศาสนาเป็นศานาที่ให้เสรีภาพในการเชื่อสูงสุด

ธรรมะและข้อคิดเรื่องการเจ็บป่วยและตายจากบทสนทนา เมื่อครั้งพุทธทาสอาพาธด้วยโรคหัวใจในปี 2534

ถ้าไปหลงอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าแล้วจะต้องเป็นทุกข์เพราะความรัก เพราะความเกลียด เพราะความกลัว

การมองบวกไม่ใช่การเปลี่ยนความจริง แต่เป็นการหาประโยชน์จากเรื่องที่เกิดขึ้น และ การโฟกัส

การเจริญสติ ไม่ใช่เพื่อสงบ แต่เพื่อรู้ตัว รู้ใจ ให้เร็ว

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด